17.1.12

Και ο Θεός είπε: DELETE σειρές Ένα μέχρι Άλφα. LOAD. RUN.
Και το σύμπαν σταμάτησε να υπάρχει.

Μετά αναλογίστηκε για μερικούς αιώνες, αναστέναξε, και πρόσθεσε: ERASE.

Και δεν υπήρξε ποτέ.


Arthur Clarke