13.2.13

Χωρίς Τίτλο (Τέλειοι εραστές) /Félix González-Torres, 1987-1991.
Στην έκθεση του έργου, τα δύο πανομοιότυπα ρολόγια που λειτουργούν με μπαταρία,
συγχρονίζονται και τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο. Κατά την διάρκεια της έκθεσης,
τα ρολόγια αναπόφευκτα χάνουν τον συγχρονισμό τους, μέχρι που το ένα από τα δύο σταματάει.
Συλλογή ΜΟΜΑ/The Félix González-Torres Foundation/Andrea Rosen Gallery, Νέα Υόρκη